Productinfo

Wat is Zuivelacademie?

Zuivelacademie.nl biedt zuivelvakkennis op mbo-niveau. Op de site komen de volgende onderwerpen aan de orde: Maak kennis met de Zuivelsector (interactieve film), melkontvangst en algemene zuivelkennis, melk- en melkproducten, kaas, boter, melkpoeder, condens, eenheidsbewerkingen en Hygiƫnisch en voedselveilig werken.

Zuivelacademie.nl is een online hulpmiddel dat aangewend kan worden om opleiden tot goed gekwalificeerd personeel met kennis van branche specifieke onderwerpen uit de zuivelindustrie mede mogelijk te maken. Het middel ondersteunt het opleiden in de werkomgeving en sluit aan op de in de bedrijven gehanteerde productieprocessen.

Wat kunt u ermee?

Melk- en zuivel verwerkende bedrijven kunnen met gebruikmaking van zuivelacademie.nl medewerkers opleiden en trainen in de achtergronden van hun bedrijfsprocessen. Praktische informatie over grondstoffen, technologie, processen en kwaliteitsaspecten komen aan bod. Zuivelacademie.nl kan, afhankelijk van de wens van het bedrijf of de individuele deelnemer, op verschillende manieren worden gebruikt.

Opleidingsmogelijkheden

De modules kunnen individueel of in groepsvorm (bv per afdeling of functiegroep) online als achtergrondinformatie of opleidingsmateriaal worden gebruikt. Dit kan chronologisch per hoofdstuk, maar ook door specifieke onderdelen te selecteren. Medewerkers kunnen hier zelf een keuze in maken of leermodules worden door een verantwoordelijke (opleidingscoƶrdinator | praktijkbegeleider | HR | teamleider etc.) klaargezet. In de modules zijn tussentijdse vragen opgenomen. Ook zijn toetsen aan het eind van een hoofdstuk beschikbaar. Vorderingen kunnen worden gevolgd.

Opleidingsprogramma | leerarrangement

De bij de ontwikkeling van de Zuivelacademie betrokken opleiders kunnen de leermodules van de Zuivelacademie toepassen in maatwerk- of Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleidingen. Incompany kunnen hiervoor bijeenkomsten worden georganiseerd, die aansluiten bij de specifieke wensen van het bedrijf. Leermodules kunnen door de betrokken opleiders worden bewerkt. Bij de totstandkoming van de modules is uitgegaan van de vereiste competenties uit de kwalificatiestructuur voor het Nederlandse beroepsonderwijs. Er kan gekozen worden voor een maatwerkopleiding leidend tot een certificaat of voor een erkend mbo-opleiding (BBL) leidend tot een diploma. Voor het behalen van een erkend mbo-diploma is het volgen van aanvullende scholing, uitvoering van een praktijkopleidingsplan en een proeve van bekwaamheid noodzakelijk.

Wat vraagt het van het bedrijf/individuele deelnemer?

Voorzieningen

Deelnemers moeten beschikken over een computer met internetvoorziening (op het bedrijf of thuis). In het bedrijf moet een begeleider / praktijkopleider zijn (intern of extern) die het opleidingsprogramma vorm kan geven.

Kosten

Alle bij de Zuivelacademie aangesloten melk- en zuivel verwerkende bedrijven dragen op basis van het aantal medewerkers volgens een staffel financieel bij aan het beheer en de ontwikkeling van de Zuivelacademie.nl met al zijn basisfunctionaliteiten.

U kunt deelnemen aan het collectief en een abonnement afsluiten. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier op de website.

De kosten voor een te volgen opleidingstraject zijn afhankelijk van de gekozen opleidingsaanbieder en de omvang van de (nog) te volgen aanvullende scholing.

Wat levert het op?

De inhoud van zuivelacademie.nl is met uiterste zorg samengesteld door deskundigen uit de opleidingswereld en het zuivelbedrijfsleven. Goed gebruik van de modules draagt bij aan het versterken van het kennis- en competentieniveau van medewerkers. Gekwalificeerde medewerkers maken minder fouten wat bij kan dragen aan het behalen van een hoger rendement voor uw bedrijf. Bij de totstandkoming van de site zijn een laagdrempelige instap en gebruiksvriendelijkheid uitgangspunt geweest.

Hoe aansluiten op Zuivelacademie?

Neem via het contactformulier op de site of via info@zuivelacademie.nl contact op en we spreken de mogelijkheden met u door.