Auteursrecht

Het is gebruikers van Zuivelacademie.nl niet toegestaan de producten en/of informatiediensten, die op deze site worden aangeboden, te verveelvuldigen of openbaar te maken. Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan de leden van de Zuivel Kenniscoöperatie (ZKC).