Initiatiefnemers

Initiatiefnemers & geschiedenis

Zuivelacademie.nl komt voort uit het project Continuïteit mbo-zuivelvakkennis, dat binnen het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding (2010-2013) werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Projectgroep Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie. Binnen deze projectgroep waren de initiatiefnemers van het programma vertegenwoordigd:: Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, de Unie, Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL en het Productschap Zuivel. Namens het zuivelbedrijfsleven was een groot deel van de in Nederland producerende zuivelbedrijven betrokken als partner, als ook het groene mbo-onderwijs.

Tussen 2015 en 2021 lag de beleidsmatige aansturing van Zuivelacademie bij de Themagroep Arbeid van ZuivelNL. Met ingang van 2022 heeft ZuivelNL dit overgedragen aan Stichting Ontwikkelingsfonds SOL & ZuivelOpleidingenNederland ZON. Het technische beheer is in 2021 overgedragen van Agriholland naar CBT. CBT maakt onderdeel uit van ZON.

Het dagelijks beheer wordt aangestuurd door via de Beheergroep Zuivelacademie, waarin alle betrokken partners, zuivelbedrijfsleven en mbo-onderwijs, deelnemen.

Een goede samenwerking tussen betrokken opleidingspartijen en zuivelbedrijfsleven vormde de basis bij de ontwikkeling van het project Continuïteit mbo-zuivelvakkennis.

Financiering

De ontwikkeling van Zuivelacademie.nl is mede mogelijk gemaakt door het Productschap Zuivel en de regeling LNV-subsidies van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Van 2015 tot en met 2021 zijn de beheerkosten gedragen door ZuivelNL. In de nieuwe samenwerkingsvorm sinds 2022 dragen de deelnemende zuivel producerende bedrijven gezamenlijk de kosten voor het beheer en de ontwikkeling van de Zuivelacademie.
Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013)
De zuivelindustrie loopt op middellange termijn het risico geconfronteerd te worden met een sterk achterblijvende instroom van gekwalificeerde werknemers op mbo-niveau en met een groot verlies aan essentiële zuivelvakkennis door vergrijzing. Hierdoor dreigt er een tekort aan gekwalificeerde medewerkers in de sector te ontstaan. Het eerdergenoemde Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie was erop gericht de concurrentiepositie van de zuivelindustrie te versterken, door het bewaken en borgen van zuivelvakkennis en bijbehorende kennisniveaus, door het creëren van inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte en door het zekerstellen van toekomstige instroom van arbeidskrachten in de sector.

Initiatiefnemers

Project Continuïteit mbo-zuivelvakkennis:
Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, de Unie, Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL en het Productschap Zuivel

Zuivelbedrijven:
Arla Foods Nederland, Lactalis (Bel Leerdammer BV), DOC Kaas, wheyco Netherlands (DV Nutrition UA), Farm Dairy, Globemilk, De Graafstroom , Hochwald Nederland BV, FrieslandCampina Nederland BV, Koninklijke VIV Buisman BV, Vreugdenhil.

Opleiders: Zone.College, CBT Centrum Bedrijfs Trainingen BV, ChainWorks, LSBL, , Aeres Leeuwarden (MBO-Lifescience, Nordwin College), Rijn IJssel, SBK Advies & Training.

Erkentelijkheids statement

Onderstaande bedrijven, scholen of andere organisaties hebben tijd, menskracht of anderszins geïnvesteerd in de totstandkoming van Zuivelacademie.nl, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van fotomateriaal, film/video, animaties, tekeningen, teksten en/of tekstfragmenten. De Projectgroep Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie is hen daar zeer erkentelijk voor.

Van Hall Larenstein, GEA, Camfil Farr, Wageningen UR, Nizo, Dero, Spraying Systems co en Tetrapak.