Zuivelacademie.nl is een online hulpmiddel dat het opleiden tot goed gekwalificeerd personeel met kennis van branche specifieke onderwerpen uit de zuivelindustrie faciliteert. Met kennis en praktische voorbeelden ondersteunt Zuivelacademie ook training-on-the-job trajecten (het opleiden in de werkomgeving) en sluit aan op de in de bedrijven gehanteerde productieprocessen.

Zuivelacademie.nl is een gezamenlijk product van zuivelbedrijven en opleiders, dat voorkomt uit het in de periode 2010-2013 uitgevoerde Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. ZuivelNL is eigenaar van de site en coördineert in nauwe samenwerking met AgriHolland de uitvoering. AgriHolland is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning.

Nieuws: Nieuwe naam module Dagvers

De module Dagvers is omgedoopt naar Melk- en melkproducten. Deze naam dekt beter de lading van de module waarin de productie van zowel dagverse als lang houdbare melkproducten wordt beschreven. Naast een nieuwe naam is ook de inhoud opnieuw bekeken door een redactiegroep bestaande uit experts van Farm Dairy, Arla Foods en het Zone college. Wilt u ook deelnemen aan een redactiegroep of heeft u ideeën voor nieuwe content? Neem dan contact op via info@zuivelacademie.nl.